Lägenhetspriserna föll i hela Sverige i oktober

By on 2 november, 2023
Arkivbild

Bostadspriserna föll med 1,1 procent i oktober i Sverige som helhet. Lägenhetspriserna föll med 1,8 procent och villapriserna med 0,7 procent. Lägenhetspriserna föll i samtliga regioner. Fallet var störst i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige. Villapriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Mellersta Sverige.

I två regioner – Stormalmö och Norra Sverige – steg villapriserna. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den underliggande trenden stillastående priser i Sverige som helhet. För villor är trenden svagt stigande men för lägenheter svagt fallande. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 14 procent; lägenhetspriserna med drygt 10 procent och villapriserna med drygt 15 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för oktober.

Bostadspriserna föll med 1,1 procent i oktober i Sverige som helhet

Bostadspriserna föll med 1,1 procent i Sverige under oktober. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt nästan 14 procent.

Lägenhetspriserna föll över lag

Lägenhetspriserna föll med 1,8 procent i oktober i Sverige som helhet. Lägenhetspriserna föll i samtliga regioner och som mest i Storstockholm (-2,0 %), Storgöteborg (-2,2 %) och Södra Sverige (-2,3 %). Därmed har lägenhetspriserna fallit två månader i rad i samtliga regioner i Sverige med undantag för Storstockholm där lägenhetspriserna steg i september. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden svagt fallande lägenhetspriser i Sverige som helhet. Sedan lägenhetspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt drygt 10 procent.

– Man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på enstaka månadsutfall, men med de röda siffrorna i oktober har nu lägenhetspriserna fallit i samtliga regioner sammantaget över de senaste tre månaderna. Vi vet att många bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja sina månadsavgifter mycket framöver. Det talar för att vi bör vara beredda på fortsatt fallande lägenhetspriser över lag framöver, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Villapriserna föll i fyra av sex regioner

Villapriserna föll med 0,7 procent i oktober men med stora regionala skillnader. I Mellersta Sverige föll de med nästan 3 procent samtidigt som de steg med drygt lika mycket i Stormalmö. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden svagt stigande villapriser för Sverige som helhet. Sedan villapriserna stod som högst förra våren har de fallit med drygt 15 procent i Sverige som helhet. Noteras kan också att såväl villa- som lägenhetspriserna i Norra Sverige sticker ut i positiv bemärkelse sett till prisutvecklingen över en lite längre period, vid sidan av lägenhetspriserna i Södra Sverige.

– Sedan förra vårens toppnoteringar har nu bostadspriserna fallit med nästan 14 procent i Sverige som helhet; lägenhetspriserna med drygt 10 procent och villapriserna med drygt 15 procent. Störst prisfall uppvisar villor i Mellersta Sverige där priserna fallit med nästan 19 procent. Vi ser i dagsläget inga starka skäl till att ändra vår, sedan lång tid tillbaka, bedömning om ett totalt prisfall på bostäder på runt 20 procent mellan toppen och botten. Detta även om den underliggande trenden, där bland annat normala säsongseffekter har rensats bort, har indikerat mer eller mindre stillastående priser två månader i rad, säger Robert Boije.

– En intressant notering är att både villa- och lägenhetspriserna sticker ut i positiv bemärkelse i Norra Sverige när man tittar på prisutvecklingen sett över en lite längre tidsperiod. Möjligen är det ett uttryck för den tillväxtboom som nu sker i regionen i klimatomställningens spår, med bland annat batterifabriken i Skellefteå, säger Robert Boije.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: SBAB

You must be logged in to post a comment Login