Nya budgeten: 50 miljoner mindre till folkbildningen

Av på 19 december, 2018

Nu har kulturutskottets betänkande publicerats gällande det budgetförslag som röstades igenom i riksdagen förra torsdagen, i den framgår att 50 miljoner kommer minskas till folkbildningen inom studieförbunden. Det gäller specifikt insatser för att öka föräldrars delaktighet i lärandet i skolan.

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar:

Studieförbunden beklagar riksdagens nedskärning av studieförbundens resurser med 50 miljoner kronor från januari. Det stoppar uppbyggnaden av folkbildning med fokus på att stödja föräldrarnas delaktighet i elevernas skolgång. Vad skulle den verksamheten kunna haft för betydelse för barnens lärande? Vi vet att skolresultatet i mycket hög utsträckning kopplar till utbildningsnivån i hemmet. Nu dras resurserna in som skulle ha givit studieförbunden möjligheten att försöka minska den ojämlikheten.

Folkbildningsrådet sammanfattade tidigare i år motiveringen bakom stödet för insatserna:

”Regeringen vill inte att elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska bero på föräldrars utbildningsbakgrund eller förmåga att betala för läxhjälp. Därför får studieförbunden ett utökat statsbidrag för insatser som ska öka föräldrars delaktighet i barns lärande.

År 2018 startade studieförbundens studiecirklar för föräldrar som vill bli mer delaktiga i sina barns lärande. Målet är att minska hur mycket familjebakgrunden påverkar elevernas förutsättningar i skolan. I förlängningen leder det till en mer jämlik skola.

Regeringen tog initiativet till att utöka statsbidraget eftersom elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte ska bero på föräldrars utbildningsbakgrund eller förmåga att betala för läxhjälp. Om föräldrar får bättre koll på vad barnen läser i skolan kan de lättare hjälpa till med läxorna hemma.”

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in