Nya regler ska öka säkerheten i äldre hissar

By on 9 september, 2023
Arkivbild

Regeringen har beslutat om nya krav på äldre hissar för att minska olycksrisken. Förordningsändringen innebär att hissar för persontransport i byggnader ska ha ett lämpligt skydd, mellan schaktdörren och korgdörren om det finns risk att bli innestängd där.

– Det är angeläget att få skyddsåtgärder på plats så att inte fler barn drabbas av säkerhetsbrister i gamla hissar. Regeringens beslut innebär att om det finns risk för innestängning i utrymmet mellan dörrarna, så ska det finnas ett skydd där som hindrar det, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Äldre hissar som har en kombination av schaktdörr till våningsplanet och korgdörr till hisskorgen kan ha ett mellanrum mellan dörrarna som är stort nog för att ett litet barn ska få plats. Det har under 2000-talet skett minst sex olyckor med barn, som klämts mellan dörrarna.

Fastighetsägaren kan i många fall öka säkerhetsnivån i äldre hissar genom enklare åtgärder. Ett exempel på åtgärd kan vara att montera en vertikal plåt i utrymmet tillsammans med en fotocellist.

De nya reglerna om skydd mellan dörrarna berör cirka 5 800 hissar och kravet ska vara uppfyllt senast den 1 oktober 2031.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login