Offentligt erkännande ska stärka incitament

By on 11 oktober, 2023
Arkivbild

Andelen unga som är medlemmar och aktiva i föreningslivet har minskat över tid. Regeringen ger en utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur ett offentligt erkännande, i syfte att uppvärdera unga personers engagemang och insatser i det civila samhället skulle kunna utformas.

– Vi behöver mer hopp i tillvaron. Några som representerar det hoppet är alla unga som engagerar sig ideellt för ett bättre samhälle, till exempel som ledare eller tränare i någon förening eller som är med och ställer upp i organisationer som stöttar människor i utsatthet. Många gånger görs dock insatserna i det tysta trots att de förtjänar att uppmärksammas bättre. Därför tillsätter vi nu en utredning om hur ungas insatser i civilsamhället kan uppmärksammas och därmed stärkas, för att på så sätt skapa förstärkta incitament för unga att engagera sig, säger socialminister Jakob Forssmed.

Det ideella arbetet är en bärande del av inom det svenska civila samhället och är ett engagemang har stor betydelse för människors hälsa, utveckling och behov av gemenskap. Samtidigt finns en tendens att andelen av befolkningen som är medlemmar i en förening minskar. 

Samhället behöver bli bättre på att uppmärksamma och synliggöra det engagemang och de insatser som unga gör genom sitt deltagande inom olika civilsamhällesorganisationer. Ett offentligt erkännande kan motivera och bidra till ett ökat ideellt engagemang bland unga både i och utanför det traditionella föreningslivet.

Det kan även stärka ungas sociala inkludering, möjligheter att bygga nätverk och skapa kontakter inför framtida arbetsliv eller studier.

I regeringens uppdrag ingår bland annat att föreslå hur detta kan genomföras så att urvalet av personer sker på ett transparent sätt samt att föreslå lämplig aktör på nationell nivå för att övergripande ansvara för administration av systemet.

Utredaren ska även undersöka om och i så fall hur förutsättningarna för de utbildnings- och mentorskapsprogram eller liknande som finns inom civilsamhället kan främjas för att stärka möjligheterna unga att ta eller utvecklas i sina ideella ledaruppdrag.

Regeringen har utsett Charlotte Rydh att bistå Socialdepartementet som utredare. Charlotte Rydh är civilekonom och har drygt 25 års erfarenhet av strategisk utveckling, fundraising, filantropi och ideellt engagemang.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 augusti 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login