Oral behandling mot covid-19 minskade

Av på 3 oktober, 2021
Arkivbild

MSD och Ridgebacks orala antivirala läkemedelskandidat molnupiravir minskade risken för sjukhusinläggning eller död med cirka 50 procent jämfört med placebo för patienter med mild eller måttlig covid-19. Det visade en positiv interimsanalys av fas 3-studien MOVe-OUT. Nu planeras ansökan om godkännande hos regulatoriska myndigheter i hela världen.

En planerad interimsanalys av studien visade att molnupiravir minskade risken signifikant (ca 50 %) för sjukhusinläggning och död jämfört med placebogruppen. 7,3 % av patienterna som fick molnupiravir hade antingen blivit inlagda på sjukhus eller avlidit vid dag 29 efter randomisering (28/385), jämfört med 14,1 % av placebobehandlade patienter (53/377); p = 0,0012. Vid dag 29 efter randomisering rapporterades inga dödsfall hos patienter som fick molnupiravir, jämfört med 8 dödsfall hos patienter som fick placebo. På rekommendation av en oberoende säkerhetskommitté och i samråd med amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) stoppas nu rekryteringen till studien i förtid på grund av dessa positiva resultat.

Andelen patienter som rapporterade en biverkning var jämförbar i molnupiravir- och placebo-gruppen (35 % respektive 40 %). Frekvensen av biverkningar som bedömdes vara relaterade till behandlingen var också jämförbar (12 % respektive 11 %) mellan grupperna. Färre patienter avbröt sin behandling på grund av biverkningar i molnupiravirgruppen (1,3 %) jämfört med placebogruppen (3,4 %). Baserad på de sekvenseringsdata som finns tillgängliga (från ca 40 % av patienterna) kunde molnupiravir påvisa effekt mot gamma, delta och mu-varianterna av viruset.

– Vi har sett fram emot att få tillgång till effektiv antiviral terapi mot covid-19 som kan ges oralt. Baserat på de positiva resultaten från MOVe-OUT-studien är min bedömning att molnupiravir sannolikt kommer att bli ett viktigt behandlingsalternativ för vissa patienter med covid-19 både i Sverige och globalt, säger Magnus Gisslén, huvudprövare i den svenska delen av studien.

– Vår ambition har genom hela pandemin varit att bidra där vi gör som mest nytta för patienter. Vi är oerhört stolta att kunna dela dessa resultat, säger Sarah Aiosa, VD, MSD i Sverige.

Om MOVe-OUT studien

MOVe-OUT studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3 studie som genomförs vid flera klinker. Studien utvärderar peroralt molnupiravir hos patienter i öppenvård som är minst 18 år gamla med bekräftad covid-19 infektion och som påbörjar behandling inom 5 dagar från första symtom. Alla patienter måste ha åtminstone en riskfaktor för att bli allvarlig sjuka. Globalt planerade man inkludera 1550 patienter med mild till måttlig covid-19 skulle delta i studien. Patienterna i fas 3 randomiserades 1:1 för att få antingen molnupiravir 800 mg eller placebo två gånger dagligen i fem dagar. Det primära effektmåttet är att jämföra molnupiravir med placebo genom att mäta andelen av patienter i varje grupp som blir inlagda på sjukhus eller avlider från tillfället då de inkluderades i studien till dag 29.

De svenska kliniker som deltar i studien är:

  • Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum
  • Uppsala Akademiska Sjukhus i samarbete med ClinSmart Sweden
  • Infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

Om molnupiravir

Molnupiravir (EIDD-2801 / MK-4482) är en antiviral läkemedelskandidat, oralt administrerad form av en potent ribonukleosidanalog som hämmar replikationen av flera RNA-virus inklusive SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. Molnupiravir har visat sig vara aktivt i flera prekliniska modeller av SARS-CoV-2, inklusive för profylax, behandling och förebyggande av överföring, liksom SARS-CoV-1 och MERS. Molnupiravir togs fram vid Drug Innovations på Emory (DRIVE), LLC, ett ideellt bioteknikföretag som är helägt av Emory University.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: MSD

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in