Undantag från amorteringskrav vid köp av nyproduktion ska granskas

By on 23 september, 2023
Arkivbild

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att undersöka hur det undantag, från amorteringskravet som kan ges för nyproducerade bostäder fungerar i praktiken. Undantaget kom till för att motverka att amorteringskravet skulle dämpa nyproduktionen av bostäder.

Att den här flexibiliteten finns är viktigt inte minst med tanke på inflationen och det svåra ekonomiska läget. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2024.

Bolånetagare har sedan amorteringskravet infördes haft möjlighet att ansöka om ett undantag när de tar lån för att köpa en nyproducerad bostad. Undantagen från amortering beviljas av banken och kan ges i upp till fem år. 

Svensk ekonomi väntas vara i en lågkonjunktur till 2025. Byggbranschen är konjunkturkänslig och bostadsbyggandet minskar nu snabbt. Byggkostnaderna har ökat och det har blivit svårare att finansiera byggprojekt, samtidigt som kombinationen av hög inflation, högre räntor och osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen dämpar efterfrågan.

I ljuset av det ska Finansinspektionen undersöka hur bankerna använder möjligheten att bevilja undantag från amorteringskravet när man köper en nyproducerad bostad.    

– Det är viktigt att bostadsköpare känner till den här möjligheten till amorteringsundantag, och att det tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Vi är medvetna om att undantaget i sig inte kan lösa alla problem på bostadsmarknaden, men det är en pusselbit, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Finansinspektionen ska redovisa uppdraget senast den 28 februari 2024.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login