Regeringen underlättar utbyggnaden av ny kärnkraft

By on 8 juni, 2023

Regeringen föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga flera reaktorer och på nya platser.

Regeringen har i dag överlämnat sina förslag till Lagrådet genom lagrådsremissen Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg.

Lagrådsremissen innehåller förslag om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift till tio tas bort.

– Elektrifieringen är helt avgörande för den gröna omställningen. För att klara våra högt ställda ambitioner krävs mer ren elproduktion. Nu tar regeringen viktiga steg mot att möjliggöra fler kärnkraftverk på fler platser. Med mer kärnkraft kommer vi få ner utsläppen, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Utsläppen i Sverige ska ner hela vägen till noll. Kärnkraften ger inga utsläpp och är en dessutom nödvändig del i den energimix som behöver byggas upp för att genomföra den gröna omställningen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Genom att bana väg för ny kärnkraft på fler platser bygger vi ett robust och leveranssäkert elsystem. Tidigare politiska beslut har aktivt bekämpat satsningar på ny kärnkraft. Nu fattar vi beslut efter beslut som banar väg för fossilfri el där den behövs, när den behövs. Det är så vi säkrar billig el till hushållen, stärker svensk konkurrenskraft och når våra klimatmål, säger Ebba Busch, energi- och näringsminister samt vice statsminister.

– Sverige behöver inte bara mer el utan framförallt mer el från planerbar kraftproduktion. Kärnkraftens storhetstid ligger framför oss och nu vidtar regeringsunderlaget de första åtgärderna för att möjliggöra det, säger Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet.

Regeringen arbetar kontinuerligt med att stärka Sveriges försörjningstrygghet och möta de ökande elbehov som följer av elektrifieringen av fordonsflottan och industrin bland annat. Utbyggnaden av vindkraft ska öka kraftigt, men vindkraften kan inte ensamt bära Sveriges elektrifiering. Även planerbar kraft som kärnkraft behövs.

Tidöavtalet anger att regeringen ska göra lagändringar för att möjliggöra för ny kärnkraft. Lagrådsremissen är en del av detta arbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login