Läkarna stöttar nationella planen för en ny primärvård

By on 3 maj, 2017

Regeringens särskilda utredare för primärvården, Anna Nergårdh, har i uppdrag att ta fram en nationell plan för en ny primärvård. Framtidens Karriär, läkare frågade läkare i Sverige hur viktigt det är med en nationell plan för att stärka primärvården, där mer än 9 av 10 läkare anser att det är viktigt.

– Fantastiskt att så många verkligen ser att en systemförändring behövs. Jag möter ett mycket stort engagemang för de här förändringarna och eftersom många av dem innebär en kulturförändring, är det viktigt att alla är med på den här resan, säger Anna Nergårdh.

Anna Nergårdhs utredning heter Samordnad utveckling för god och nära vård och följer direkt på Göran Stiernstedts Effektiv vård, som lades fram i januari 2016.

– Jag är ödmjuk inför uppdraget, men jag hade inte tagit det om det inte fanns förutsättningar att göra ett bra jobb. Eftersom väldigt många ser så positivt på förslagen från Effektiv vård, är det nu läge för en förändring på riktigt. Målet är en ny, nära primärvård som kan göra det den gör idag, fast bättre anpassad till dagens behov och förutsättningar.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login