Utredning för att effektivisera etableringen av havsbaserad vindkraft

By on 4 maj, 2023

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari berättade på en pressträff under gårdagen, att regeringen tillsätter en utredning som ska titta på hur processerna för tillståndsansökningar för etablering av havsbaserad vindkraft kan effektiviseras.

– Vi behöver en snabbare process, utredningen ska analysera förutsättningarna för det, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Direktiven till utredningen kommer att beslutas i och med regeringssammanträdet torsdag 4 maj. Utredningen kommer få i övergripande uppdrag att analysera hur regelverket för användning av havsområden vid etablering av vindkraft kan förbättras samt se över hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv och modern.

– Alla fossilfria kraftslag behövs för att klara den gröna omställningen och för att möta en elanvändning på minst 300 TWh år 2045. Effektivare tillståndsprocesser för elproduktion och elnät är en viktig del av den omlagda energi- och klimatpolitiken. Idag tar regeringen ett viktigt steg för den havsbaserade vindkraften, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Syftet är att åstadkomma en prövningsordning som ger förutsättningar för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft, samtidigt som andra samhällsintressen beaktas och man minskar belastningen på miljön.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2024. 

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login